Przygotowanie powierzchni do lakierowania – podkładowanie

Ważnym elementem powłoki lakierniczej, jaka nakładana jest na karoserię samochodu, jest podkład, nazywany również wypełniaczem. Jest on warstwą, bezpośrednio na którą można nałożyć lakier nawierzchniowy. Jakie funkcje spełnia podkład i jak wykonuje się podkładowanie?

car-421922_640

Rola podkładu

Podkład wyrównuje drobne nierówności naprawianej karoserii samochodu, kryje warstwy gruntu antykorozyjnego i szpachlówki, a także wytwarza tzw. międzywarstwę, pozwalającą na uzyskanie dobrego efektu lakierowania nawierzchniowego. Nałożenie lakieru nawierzchniowego bez zastosowania podkładu, bezpośrednio na szpachlówkę lub grunt antykorozyjny zmniejszyłoby jakość powłoki i generowało liczne błędy lakiernicze.

Podkład to materiał dwuskładnikowy, zbudowany z żywic akrylowych i pigmentów. O tym, jaka będzie siła krycia podkładu, decyduje zawartość cząstek stałych. Określa się ją według klas:

  • Standard – standardowa zawartość cząstek stałych,
  • MS – medium solid – podwyższona zawartość cząstek stałych,
  • HS – high solid – wysoka zawartość cząstek stałych.

Jak należy nanosić podkład?

Nakładanie podkładu może zostać wykonane techniką „mokre na mokre”, kiedy to podkład jest stosowany jako międzywarstwa lub izolacja, bez uprzedniego wyrównywania istniejących nierówności. Lakier nawierzchniowy nakłada się w momencie, gdy podkład wykazuje jeszcze aktywność chemiczną.

Częściej jednak stosuje się metodę z wykorzystaniem podkładu do szlifowania, kiedy czeka się do całkowitego wyschnięcia podkładu, a później się go szlifuje. Można też zastosować podkład barwiony, gdy istnieje potrzeba ograniczenia liczby warstw lakieru nawierzchniowego.

Jeśli dokonuje się wymiany elementu karoserii lub całkowitej naprawy, należy nałożyć podkład na cały element. W przypadku miejscowej naprawy nakłada się podkład wyłącznie na obszar zaszpachlowany i zagruntowany, za pomocą pistoletu wyposażonego w dyszę do farb podkładowych. Najlepsze efekty można uzyskać z zastosowaniem pistoletu niskociśnieniowego. Kolejne warstwy podkładu schną od 5 do 10 minut każda. Podkłady przeznaczone do szlifowania wymagają naniesienia więcej niż jednego natrysku, w celu wyrównania nierówności powierzchni blachy.